Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XVI/140/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 16 grudnia 2019r.

w sprawie zmiany "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu "Wodociągów i Kanalizacji" Sp. z o.o. w Zdzieszowicach na lata 2019-2022"

PDFXVI/140/2019

Wersja XML