Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Numery telefonów w Urzędzie Miejskim

PDFLista telefonów Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach - stan na 1 marca 2021 (do druku)

Imię i nazwisko

Funkcja

Pokój

Nr telefonu

Sybila Zimerman

Burmistrz

B-008

0 77 40 64 400

Artur Gasz

Zastępca Burmistrza

B-009

0 77 40 64 408

Edward Paciorek

Przewodniczący Rady Miejskiej

B-113

0 77 40 64 409

Aleksandra Bukowińska

Sekretarz Gminy

B-012

0 77 40 64 410

Zdzisława Krukowska

Skarbnik Gminy

A-003

0 77 40 64 430

 

Elżbieta Mikitów-Pakura

Radca Prawny

A-106

0 77 40 64 406

Tomasz Surma

Radca Prawny

A-106

0 77 40 64 406

Witold Trybała

Inspektor Ochrony Danych

A-013

0 77 40 64 415

Urząd Stanu Cywilnego

Sabina Maczurek

Kierownik

A-103

077 40 64 412

Straż Miejska

Arkadiusz Mróz

Komendant

A-202

077 40 64 417

Łukasz Krzemiński

Inspektor

A-202

077 40 64 418

Florian Wunschik

Aplikant A-202 077 40 64 418

Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Elwira Balukiewicz

Kierownik

Dowody osobiste

A-104

077 40 64 445

Dorota Gregarek

Ewidencja ludności

A-101

077 40 64 446

Aneta Herzog-Bienia

Ewidencja ludności

A-101

077 40 64 447

Damian Weihs

Sprawy OC i wojskowe

A-109

077 40 64 448

Robert Jasionek

Specjalista d/s obronności i OC

A-109

077 40 64 449

Referat Organizacyjny

Alicja Kuik

Kierownik

B-007

077 40 64 411

Kamila Zarankiewicz

Sekretariat

B-010

077 40 64 400

Katarzyna Madej

Biuro Rady Miejskiej B-110 077 40 64 414

Magdalena Wnuk

Archiwum

B-006

077 40 64 407

Mariusz Fornol

Informatyk Urzędu

A-013

077 40 64 416

Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych

Sabina Kurdyna

Kierownik

B-205

077 40 64 452

Jacek Grelewicz

Nadzór inwestycji

B-205

077 40 64 454

Piotr Lebok Fundusze europejskie B-205 077 40 64 413

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Adrian Zimerman

Kierownik

B-207

077 40 64 439

Zygfryd Golomb

Zasoby mieszkaniowe i komunalne B-207 077 40 64 451

Aleksandra Kałużna

Ochrona środowiska

B-203

077 40 64 403

Irena Kotula

Dodatki mieszkaniowe

A-015

077 40 64 456

Liliana Domoradzka Gospodarka komunalna A-015 077 40 64 438

Jolanta Pasdzior

Ewidencja działalności gosp.

B-011

077 40 64 455

Referat Gospodarki Mieniem i Rolnictwa

Michał Kilisz

Kierownik

A-108

077 40 64 440

Sylwia Ralko

Gospodarka nieruchomościami

A-108

077 40 64 441

Sylwia Pankiewicz

Sprawy rolnictwa i łowiectwa

A-108

077 40 64 442

Anna Ochman

Gospodarka nieruchomościami A-107 077 40 64 419

Referat Budżetowo–Finansowy

Jolanta Śledź

Kierownik

B-204

077 40 64 420

Danuta Mandalka

Księgowość

A-002

077 40 64 425

Alina Hylińska – Lepich

Kontrola

A-002

077 40 64 426

Małgorzata Zielińska

Księgowość

B-206

077 40 64 433

Anna Kwiecień

Płace

B-206

077 40 64 435

Gabriela Strzelczyk

Księgowość

B-206

077 40 64 434

Dorota Rudner

Księgowość

B-206

077 40 64 436

Iwona Szuster

Księgowość

A-002

077 40 64 427

Referat Podatków i Opłat

Dorota Sulik

Kierownik

A-016

077 40 64 422

Patrycja Mandalka

Wymiar podatków

A-017

077 40 64 423

Mariola Korczak

Wymiar podatków

A-017

077 40 64 432

Dorota Malik

Wymiar podatków i księgowość

A-017

077 40 64 443

Monika Ledwoń

Księgowość

A-001

077 40 64 424

Małgorzata Bielecka

Księgowość A-001

077 40 64 437

Małgorzata Moszek

Księgowość

A-001

077 40 64 428

PDFLista telefonów Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach - stan na 1 marca 2021 (do druku)

Wersja XML