Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o XX Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Zdzieszowice,
że w dniu 28 maja 2020 r. o godz. 15:30
odbędzie się XX Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji

Zgodnie z art 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm) posiedzenie Sesji odbędzie się w trybie WIdeokonferencji.

Wideokonferencja transmitowana będzie za pośrednictwem strony internetowej www.zdzieszowice.pl (menu: Nagrania z Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach) oraz esesja.tv.

PDFporządek obrad

Wersja XML