Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności dla strony www.zdzieszowice.pl

PDFRaport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (stan na 01.01.2021 r.) - wydruk w formie dostępnej

PDFRaport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (stan na 01.01.2021 r.) - wydruk zgodny ze wzorem

Zarządzenie Nr SG.0050.321.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia „Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020 - 2021"

Zarządzenie Nr SG.120.25.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach koordynatora do spraw dostępności

Dane kontaktowe

Koordynator do spraw dostępności architektonicznej w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach - Artur Gasz

adres do korespondencji: ul. B.Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice

telefon: 77 40 64 408

e-mail:

Koordynator do spraw dostępności informacyjno-komunikacyjnej w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach - Aleksandra Bukowińska

adres do korespondencji: ul. B.Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice

telefon: 77 40 64 410

e-mail:

Koordynator do spraw dostępności cyfrowej w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach - Mariusz Fornol

adres do korespondencji: ul. B.Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice

telefon: 77 40 64 416

e-mail:

Wersja XML