Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2021-01-14 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic podaniu do publicznej wiadomości projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Zdzieszowice na rok 2021 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art.37 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm. ), informuję o podaniu do publicznej wiadomości projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Zdzieszowice na rok 2021 r.

Projekt uchwały zostaje wyłożony do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. 14.01.2021 do 03.02.2021 r.

Uwagi i propozycje zmian do projektu uchwały należy składać do dnia 03.02.2021 r. w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach ul. Bolesława Chrobrego 34, 47- 330 Zdzieszowice lub w formie elektronicznej na adres e-mail: .

Burmistrz Zdzieszowic rozpatruje uwagi oraz propozycje, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia upływu terminu ich składania. Opinie wniesione po terminie określonym w w/ w ogłoszeniu nie będą uwzględnione.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach.

Burmistrz Zdzieszowic

Sybila Zimerman

PDF2021-01-14 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic

Wersja XML