Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UZALEŻNIENIA

PORADNIE I PLACÓWKI LECZENIA UZALEŻNIEŃ  

-          Ośrodek Terapii Uzależnień w Branicach 

ul. Szpitalna 18 tel. 077 486 81 40 w. 307 lub 308 LUB NA ODDZIAŁ DETOKSYKACYJNY w. 395 (niezbędne jest skierowanie od lekarza na leczenie odwykowe)

-          Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych 15

tel. 077 419 65 55 (niezbędne jest skierowanie od lekarza na leczenie odwykowe)

    - ośrodek leczenia odwykowego w TOSZKU

tel. 032/ 233 24 24 w.203

   032/ 233 41 12 (niezbędne jest skierowanie od lekarza na leczenie odwykowe)

-          Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Opolu

ul. Głogowska 25 b  tel. 077 455 38 17, poradnia tel.077 455 25 35

-          Poradnia Odwykowa w Kędzierzynie – Koźlu

ul. Harcerska 11 tel. 077 483 52 27

-          Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Strzelcach Opolskich

ul. Gogolińska 2a tel. 077 463 83 80

 - PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA SN ZOZ "b-MED" W KOŹLU

ul. dr Czerwińskiego 3

tel. 077 482 47 52

Ośrodek Profilaktyki i wspierania rodziny w Zdzieszowicach nie prowadzi leczenia odwykowego.

POWSTAWANIE UZALEŻNIENIA

Kiedy powinniśmy zwracać uwagę na nasze picie?

- gdy zaczynamy pić za wcześnie (młodzi ludzie mają niższą tolerancję na alkohol i znacznie szybciej się uzależniają)

- gdy pijemy za dużo i za często (tzn. gdy otoczenie nas krytykuje za picie, gdy występują dolegliwości fizyczne po wypiciu, gdy stwarza się zagrożenie bezpieczeństwa dla siebie lub innych, gdy zaniedbujemy obowiązki i zadania przez picie)

- gdy pijemy w nieodpowiednich okolicznościach (nie powinno się pić: w czasie ciąży, w trakcie przyjmowania jakichkolwiek leków, w czasie pracy, w czasie prowadzenia pojazdów mechanicznych).

Uzależnienie od alkoholu jest chorobą, która zaczyna się i rozwija podstępnie, bez udziału świadomości zainteresowanego. Polega na niekontrolowanym piciu napojów alkoholowych. Charakteryzuje je przede wszystkim:

1. Zmiana tolerancji na alkohol (gdy wypicie tej samej ilości co kiedyś powoduje słabsze efekty lub gdy przy mniejszych dawkach alkoholu pojawiają się podobne efekty nietrzeźwości)

2. Zespół abstynencyjny (przy przerwanym dłuższym piciu pojawiają się przykre objawy – niepokój i drażliwość, dreszcze i drżenie kończyn, skurcze mięśni, poty, nudności).

3. ”Głód” alkoholu (wewnętrzny przymus wypicia połączony z paniką i obawą, że nie wytrzyma się długo bez alkoholu).

4. Koncentracja życia wokół spraw dotyczących alkoholu.

5. Utrata kontroli nad piciem (po wypiciu pierwszego kieliszka niemożność zadecydowania o przerwaniu picia).

6. Zaburzenia pamięci i świadomości (np. luki pamięciowe)

7. Nawroty picia (po próbach utrzymania okresowej abstynencji).

NALEŻY NIEZWŁOCZNIE ZGŁOSIĆ SIĘ DO PORADNI ODWYKOWEJ, gdy stwierdzi się któryś z poniższych objawów:

- używanie alkoholu jako lekarstwa na różnego rodzaju lęki, obawy, niepowodzenia, kłopoty,

- trudności w przerwaniu picia,

- okresowe zaniki pamięci (tzw. „przerwy w życiorysie”, „urwanie się filmu”)

- picie chciwe, łapczywe, zachłanne, potajemne, ukradkowe,

- powtarzanie (stosowanie zasady „klin klinem”)

Większość uzależnionych bagatelizuje swój stan, twierdzi, że kontroluje się i nie jest uzależniona (stąd nazwa „choroba zaprzeczeń”), wierzy w swoją silną wolę i możliwość regulowania picia. 

Dla określenia problemu alkoholowego można stosować test „CAGE”:

 1. Czy odczułeś kiedyś potrzebę ograniczenia picia?
 2. Czy złości cię, kiedy inni krytykują cię, że pijesz?
 3. Czy czułeś się kiedykolwiek źle, lub miałeś wyrzuty sumienia z powodu picia?
 4. Czy sięgałeś kiedykolwiek zaraz po obudzeniu po kieliszek, aby poprawić swoje samopoczucie lub „zabić kaca”?

Odpowiedź „TAK” na dwa lub więcej pytań wskazuje na osobę z problemem alkoholowym. Skieruj się wtedy do ośrodka odwykowego, skontaktuj ze specjalistą, zacznij kurację.

Inf. „ABC problemów alkoholowych” Jan Karol Falewicz

 

 TEST DO PROGRAMU PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ DLA RODZICÓW.
„Czynniki ryzyka i czynniki chroniące"

Test ma udzielić Tobie wyłącznie przybliżonej odpowiedzi na pytanie na jakie ryzyko alkoholowe narażone jest Twoje dziecko. Zaznacz odpowiedzi na poszczególne pytania - TAK lub NIE.

1. Czy Twoje dziecko stać na zakup alkoholu (piwa, wina lub wódki)?    TAK NIE

2. Czy zauważyłeś, że sklepy w Waszej okolicy sprzedawały alkohol nieletnim?       TAK NIE

3. Czy w środowisku, w którym przebywa dziecko, dorośli uważają za normalne swoje upijanie się, palenie, lub branie dużej ilości leków? TAK NIE

4. Czy punkty sprzedaży napojów alkoholowych są blisko domu czy szkoły (po drodze, na osiedlu, łatwo dostępne)?                   TAK NIE

5. Czy żyjecie Państwo w skrajnie trudnych warunkach materialnych (długi, niedożywienie) lub w bardzo korzystnych warunkach materialnych, bardzo odbiegających od otoczenia wtedy też zakreślamy TAK?                   TAK NIE

6. Czy sąsiedzi piją alkohol, naruszają prawo lub awanturują się po pijanemu?         TAK NIE

7. Czy w rodzinie ze strony ojca lub matki był ktoś uzależniony od alkoholu lub narkotyków (dziadek, wujek, ojciec, starszy brat)?            TAK NIE

8. Czy w domu ktoś upija się lub bierze narkotyki (nawet sporadycznie)?               TAK NIE

9. Czy pozostawiacie dziecku decyzję wyboru dot. picia alkoholu i brania używek?       TAK NIE

10. Czy Wasze małżeństwo znajduje się w stanie dłuższego i poważnego konfliktu (np. liczne kłótnie, ciche dni, brak zgody w ważnych sprawach) bądź w konflikcie są inne osoby dorosłe wychowujące dziecko?       TAK NIE

11. Czy dziecko unika Was, niechętnie z Wami przebywa i rozmawia, zamyka się?    TAK NIE

12. Czy w dzieciństwie (do 10 roku życia) dziecko często zachowywało się agresywnie?  TAK NIE

13. Czy dziecko ma stale kłopoty w szkole? TAK NIE

14. Czy zauważasz lekceważenie przez dziecko spraw swojej przyszłości, nauki, zawodu?     TAK NIE

15. Czy twoje dziecko było odsunięte od rówieśników we wczesnym dzieciństwie ?    TAK NIE

16. Czy znajomi Twojego dziecka palą papierosy, popijają, lub próbują narkotyków?     TAK NIE

17. Czy Twoje dziecko jest osamotnione, izoluje się, nie ma przyjaciół?                    TAK NIE

18. Czy zdarzyło Ci się zauważyć, że dziecko przychylnie wyrażało się o piciu lub paleniu, było pozytywnie nastawione do używek, oczekiwało korzyści po ich zażyciu?   TAK NIE

19. Czy Twoje dziecko miało wcześnie (np. przed ukończeniem 14-15 lat) incydent upicia się lub zaczęło palić lub wzięło narkotyki?    TAK NIE

20. Czy miałeś trudności z udzieleniem odpowiedzi na te pytania?                        TAK NIE

Za każde TAK policz 1 punkt         Razem TAK .......

Im więcej jest odpowiedzi na TAK, tym bardziej za-
grożone jest dziecko. Każde pytanie odpowiada ustalonym naukowo czynnikom ryzyka. Co prawda
czynniki te nie są równej wartości (niektóre
zagrażają bardziej, inne mniej), ale można podać w
przybliżeniu czynnik ryzyka.

Kolor żółty - od 1 do 6 ; stopień ryzyka podstawowy
obejmujący praktycznie większość (90%) młodych
ludzi i zależny od sytuacji całego społeczeństwa (np.ceny i gęstość sieci punktów sprzedaży); obecnie ocenia się ten stan jako bardziej zagrażający niż w latach osiemdziesiątych! Możesz mieć wpływ na wiele elementów tej sytuacji, np. na zjawisko sprze
daży alkoholu nieletnim. Zbyt mało osób reaguje na naruszenie prawa w tym zakresie. Możesz też popierać działania profilakt. w szkole, wspierać dziecko, pogłębiać umiejętności wychowawcze i więź z nim.

Kolor pomarańczowy - od 7 do 13 punktów
powiększony stopień ryzyka
, obejmuje znaczną część młodzieży, również zależnie od lokalnego środowiska i typu szkoły (od 1/3 do 2/3 uczniów). Mogą być konieczne zmiany w postępowaniu dorosłych, w rodzinie, wzmocnienie wpływu wychowawczego oraz udział dziecka w działaniach profilaktycznych.

Kolor czerwony - od 13 do 17 punktów - stopień
ryzyka bardzo wysoki
, obejmuje od 10 % do 15 % młodzieży szkół ponadpodstawowych, zazwyczaj już pijącej w sposób pozostawiający trwałe szkody. Wymaga od Ciebie głębokiego zaangażowania
i współpracy z innymi pomocnymi osobami, np. pedagogiem szkolnym, innymi rodzicami.

Kolor fioletowy - powyżej 17 punktów - ryzyko skrajnie wysokie, może oznaczać konieczność współpracy ze specjalistami, potrzebę terapii itp.
Niektórzy   specjaliści   uważają,   że   okres uzależnienia się może być w przypadku młodej osoby bardzo krótki - poniżej pół roku.

Nawet jeżeli liczba punktów jest wysoka - nie wpadaj w panikę. Jako rodzic możesz dla swojego dziecka najwięcej, nawet jeżeli będzie potrzebna pomoc specjalistyczna, eksperci nie zrobią wiele bez Twojego udziału! Jesteś w tych sprawach osobą naprawdę najważniejszą i niezastąpioną!

To, na szczęście, nie wszystko. Oprócz czynników ryzyka specjaliści wyróżniają czynniki chroniące.
Dziecko, które znajduje się w ich zasięgu, jest nieco lepiej chronione przed uzależnieniem substancjami zmieniającymi świadomość. Oto one, wg literatury amerykańskiej i bieżących badań polskich.

1. Silna więź z rodzicami (rodziną).

2. Zainteresowanie nauką, hobby, rozwojem.

3. Regularne praktyki religijne.

4. Skłonność do szanowania norm społecznych, prawa, wartości, autorytetów.


Z tych czterech najważniejszy jest, jak się wydaje,
pierwszy. Zatem doskonaląc wzajemne związki w rodzinie, dostosowując je do rozwoju dzieci i Was jako rodziców - wykonujecie ważną pracę chroniącą
Wasze dzieci przed problemami. Rodzice -jesteście dla NICH WAŻNI!

Oprac. Program profilaktyczny NOE (program ten realizowany był w klasach trzecich Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach oraz w Zespole Szkół w Zdzieszowicach w grudniu 2003 r.)

Wersja XML