Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gospodarka odpadami

1. HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW W GMINIE ZDZIESZOWICE

https://www.czystyregion.pl/harmonogramy/znajdz-swoj-harmonogram.html


2. DEKLARACJE DO POBRANIA

https://www.czystyregion.pl/deklaracje/druki-do-pobrania.html


3. PSZOK W ZDZIESZOWICACH

https://www.czystyregion.pl/news/5-stycznia-2021-r-otwieramy-pszok-w-zdzieszowicach.html


4. WYKAZ PUNKTÓW ZBIERANIA ODPADÓW POWSTAJĄCYCH W GOSPODARSTWACH ROLNYCH

Informację o sposobie zagospodarowania odpadów powstających w gospodarstwach rolnych można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach, Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu, tj. od 7:30 do 15:30 pod nr tel. 77 40 64 453.

http://www.czystyregion.bip-e.pl/cr/informacja-o-srodowisku/wykaz-punktow/10454,Wykaz-punktow-zbierania-odpadow-powstajacych-w-gospodarstwach-rolnych.html


5. PRZETERMINOWANE LEKI

Przeterminowane leki uznane są za odpady niebezpieczne. Zbudowane z szeregu związków chemicznych, po terminie przydatności stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia lub nawet życia ludzi. Części składowe leków stanowią środki szkodliwe lub trucizny, które są groźne dla organizmu ludzkiego.

Nigdy nie wrzucaj leków do śmietnika ani toalety! Oczyszczalnie nie radzą sobie dobrze z takimi substancjami, a ich obecność w wodzie sprawia, że bakterie i wirusy uodparniają się na nie i do terapii potrzebne będą nowe leki lub większe ich dawki.

Przeterminowane leki zbierane są w specjalnych pojemnikach w aptekach, a następnie poddawane są termicznej utylizacji.

Wykaz aptek na terenie Gminy Zdzieszowice, gdzie mieszkańcy mogą wrzucić do specjalnych pojemników przeterminowane lub niezużyte leki:


6. ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny mieszkańcy gminy Zdzieszowice w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą oddawać do PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane i nie mogą być zanieczyszczone innymi odpadami.

Przyjęcie odpadów możliwe jest za okazaniem dowodu osobistego oraz potwierdzenia wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Mieszkańcy mogą nieodpłatnie przekazać do PSZOK zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (prócz powstałych w wyniku działalności gospodarczej):

PSZOK przyjmuje odpady komunalne od mieszkańców gminy Zdzieszowice w godzinach pracy:

PSZOK znajduje się pod adresem: ul. Filarskiego 35 F, Zdzieszowice.
       
https://www.czystyregion.pl/nasz-system/zuzyty-sprzet-elektryczny-i-elektroniczny.html


7. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI W OKRESIE EPIDEMII KORONAWIRUSA

https://www.czystyregion.pl/nasz-system/postepowanie-z-odpadami-w-okresie-epidemii-koronawirusa.html


8. PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Zdzieszowice:

Czysty Region Sp. z o.o., ul. Naftowa 7, 47-230 Kędzierzyn-Koźle, tel. 774 886 850.

https://www.czystyregion.pl/nasz-system/podmioty-odbierajace-odpady-komunalne-od-wlascicieli-nieruchomosci.html


9. MIEJSCA ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

https://www.czystyregion.pl/nasz-system/miejsca-zagospodarowania-odpadow-komunalnych.html


10. POZIOM ODZYSKU

https://www.czystyregion.pl/nasz-system/poziomy-odzysku.html


11. KONTENERY PCK    

Ubrania, pościel, ręczniki, a nawet pluszowe zabawki czy obuwie w dobrym stanie możesz oddać potrzebującym.

Polski Czerwony Krzyż prowadzi zbiórkę tekstyliów do specjalnie oznaczonych pojemników.

PCK gromadzi w nich tekstylia, a środki pozyskane ze sprzedaży zebranych ubrań, pościeli itp. przeznacza na obsługę projektów pomocowych i edukacyjnych oraz bieżącą działalność statutową. Zbiórka tekstyliów to również wsparcie dla tych osób, które mają problem z utylizacją niepotrzebnych ubrań, butów itp. Projekt PCK wspiera krajową ekologię i pomaga utrzymać czystość.

Do pojemników można wkładać zarówno ubrania, jak i pościel, ręczniki, nawet pluszowe zabawki i buty połączone w pary. Przekazując tekstylia, zadbaj o to, aby były czyste i spakowane w komplety.

Darczyńcy, którzy chcą przekazać ubrania, pościel, pluszaki, czy buty w dobrym stanie, wciąż mogą to zrobić odwożąc wyprane rzeczy do najbliższego oddziału PCK. Ci zaś, którzy decydują się pozostawić tekstylia w pojemnikach, powinni zwrócić uwagę na ich oznaczenie. Pojemniki PCK mają znak Czerwonego Krzyża oraz dane kontaktowe do odpowiedniego oddziału PCK – można szybko zweryfikować, czy dany pojemnik jest własnością PCK, a także, w razie potrzeby, poinformować o nieprawidłowościach (uszkodzenie pojemnika, przepełnienie itp.).

Brak opisu obrazka

Ponieważ Polski Czerwony Krzyż rozlicza się z partnerami na podstawie ilości przekazanych tekstyliów, każdy kilogram się liczy. Im więcej PCK zbierze, tym więcej środków pozyska na swoje działania. Co ważne, dochody ze sprzedaży tekstyliów w danym województwie zostaną przeznaczone na lokalną działalność PCK. Zostawiający ubrania w pojemnikach, pomagają więc potrzebującym w swojej okolicy.

Co się dzieje z tekstyliami zebranymi w pojemnikach?

Większość tekstyliów, które trafiają do pojemników nie może być – ze względu na swój stan – przekazana potrzebującym. Może jednak zostać wykorzystana do celów przemysłowych. PCK zdecydował się powierzyć recycling zbieranych tekstyliów specjalistom. Przekazywane są one lokalnym partnerom, którzy zdecydują o ich dalszym losie – większość zgromadzonych rzeczy jest przeznaczona na cele przemysłowe (np.: przerobiona na czyściwo, materiały do uszczelniania), część trafia do sprzedaży w second handach. Za wszystkie zebrane tekstylia PCK otrzymuje pieniądze na obsługę dobroczynnych działań.
       
WYKAZ POJEMNIKÓW PCK ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY ZDZIESZOWICE

Brak opisu obrazka


12. OGŁOSZENIE BURMISTRZA ZDZIESZOWIC O WSTĘPNYM NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU MIASTA I GMINY ZDZIESZOWICE

Wersja XML