Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE

Zajęcia socjoterapeutyczne mają na celu poszerzenie świadomości, uwrażliwienie emocjonalne, uczenie radzenia sobie z emocjami i trudnymi, konfliktowymi sytuacjami.

Zajęcia są prowadzone przez profesjonalistów, metodami aktywnymi. grupa realizuje określony i dostosowany do danej grupy dzieci program socjoterapeutyczny. Dzieci mają zapewnioną również opiekę psychologa.

Zajęcia odbywają się we wtorki w godz. 16.00 - 18.00

Wszystkie dzieci chętne do uczestniczenia w zajęciach serdecznie zapraszamy do Ośrodka Profilaktyki i Wspierania Rodziny przy ul. Chrobrego 18.

NIEZBĘDNA JEST PISEMNA ZGODA RODZICA/ OPIEKUNA

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

  Brak opisu obrazka    Brak opisu obrazka    Brak opisu obrazka     Brak opisu obrazka      Brak opisu obrazka      Brak opisu obrazka    Brak opisu obrazka

 

Wersja XML