Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dla hodowców drobiu w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków - Aktualizacja z dnia 18.03.2021r.

UZUPEŁNIENIE KOMUNIKATU DOTYCZĄCEGO GRYPY PTAKÓW

W związku z wystąpieniem ogniska grypy ptaków na terenie powiatu krapkowickiego  w miejscowości Zużela, w dniu 17.03.2021 r. Wojewoda Opolski wydał rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu krapkowickiego, kędzierzyńsko-kozielskiego i prudnickiego.

Zgodnie z wytyczonymi przez Wojewodę granicami obszarów zagrożonych jest cała  Gmina Zdzieszowice .

Zasady postępowania z drobiem w strefie zagrożonej zostały określone w wyżej wymienionym rozporządzeniu Wojewody stanowiącym załącznik do niniejszej informacji.

Rozporządzenie Wojewody Opolskiego w sprawie zwalczania wysoce zjadliwiej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów krapkowickiego, kędzierzyńsko-kozielskiego i prudnickiego.pdf
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem.pdf


W związku z wystąpieniem na terenie powiatu krapkowickiego w rejonie m. Żużela wysoce zjadliwej grypy ptaków, hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa.

Cała Gmina Zdzieszowice znalazła się w obszarze zagrożonym.

 W celu minimalizacji zagrożenia należy w szczególności:

1) Przetrzymywać drób na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;
2) Przechowywać paszę w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
3) Karmić i poić drób w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
4) Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
5) Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków,w których utrzymywany jest drób.

Hodowco !!!

Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, urząd miejski podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu.

Dane teleadresowe instytucji do których można zgłaszać zawiadomienie:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krapkowicach – tel.77 46 61 515;

Urząd Miejski w Zdzieszowicach – sekretariat tel. 77 40 64 400;

Straż Miejska w Zdzieszowicach  – tel 77 40 64 417;

Telefon alarmowy – 112.

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu

Zwiększona śmiertelność; znaczący spadek pobierania paszy i wody; objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów; duszności, sinica, wybroczyny, biegunki, nagły spadek nieśności.

 

 

Wersja XML