Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ALKOHOL I ALKOHOLIZM

OPiWR, przy współpracy z MGOPS w Zdzieszowicach, w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, proponuje

dla osób uzależnionych od alkoholu zajęcia edukacyjno-terapeutyczne.

Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek w godz. 16.00-18.00

Prowadzi je specjalista ds. uzależnień; zajęcia mają charakter warsztatowy.

Tematyka zajęć to m.in.

-istota choroby alkoholowej

-strategie radzenia sobie z głodem alkoholowym

-bezsilność wobec alkoholu

-zapobieganie nawrotom picia.SKUTKI NADMIERNEGO PICIA ALKOHOLU NA ORGANIZM

Mózg: - uszkodzenie naczyń krwionośnych prowadzące do wylewu ; niszczenie komórek nerwowych prowadzące do obniżenia sprawności umysłowej i zaburzeń psychicznych.

Serce: - arytmia, nadciśnienie, uszkodzenie mięśnia serca.

Wątroba : - stłuszczenie, stany zapalne, uszkodzenie regulacji poziomu cukru we krwi

Przewód pokarmowy: - nieżyt przełyku, owrzodzenie dwunastnicy i żołądka, stany zapalne trzustki, uszkodzenie wchłaniania pokarmu w jelitach.

ZWIĘKSZONA PODATNOŚĆ NA CHOROBY, AWITAMINOZA, OBNIŻENIE SPRAWNOŚCI SEKSUALNEJ, BEZPŁODNOŚĆ, USZKODZENIE PŁODU.

WPŁYW ALKOHOLU NA FUNKCJONOWANIE CZŁOWIEKA W ZALEŻNOŚCI OD ILOŚCI PROMILI ALKOHOLU WE KRWI

0,3-0,5 nieznaczne zaburzenia równowagi, euforia, obniżenie krytycyzmu, zaburzenia widzenia, upośledzenie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

0,5-0,7 ‰ zaburzenia sprawności ruchowej, nadmierna pobudliwość i gadatliwość, obniżenie samokontroli, błędna ocena własnych możliwości.

0,7-2 ‰ zaburzenia równowagi, sprawności i koordynacji ruchowej, spadek sprawności intelektualnej, błędy w logicznym rozumowaniu, opóźnienie czasu reakcji, drażliwość, zachowania agresywne, pobudzenie seksualne.

2 – 3 ‰ zaburzenia mowy, równowagi, senność, znacznie obniżona zdolność do kontroli własnych zachowań.

3 – 4 ‰ spadek ciśnienia krwi, obniżenie ciepłoty ciała, zanik odruchów fizjologicznych, głębokie zaburzenie świadomości.

powyżej 4 ‰ śpiączka, możliwość porażenia ośrodka oddechowego i naczyniowego. Stan zagrożenia życia !

 ALKOHOLIZM JEST CHOROBĄ

1.E.M. Jellinek 1964r. (pionier nowoczesnych badań nad alkoholizmem) „Alkoholizm jest to wszelkie używanie napojów alkoholowych, które powoduje straty indywidualne, społeczne lub jedne i drugie”.

2.Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne (1968r.) „Definicja alkoholizmu obejmuje osoby, których spożycie alkoholu jest tak duże, iż niszczy ich zdrowie fizyczne lub zaburza osobiste czy społeczne funkcjonowanie”.

3.Jean Kinney, Gwen Leaton (1992r.) “Alkoholizm jest chorobą polegającą na kontynuacji spożycia alkoholu przez daną osobę, pomimo, że powoduje to problemy w jakiejkolwiek dziedzinie życia”.

MITY I FAKTY NA TEMAT ALKOHOLIKÓW

MITY                                                                                  FAKTY

1.Alkoholik to ktoś z marginesu społecznego.     → 1.Alkoholikiem może zostać każdy.

2.Alkoholik to ktoś kto pije codziennie.         → 2.Alkoholik robi sobie przerwy w piciu.

3.Alkoholicy to mężczyźni.               → 3.Kobieta też może być alkoholiczką.

4.Alkoholik to ktoś obdarty i brudny.         → 4.Alkoholik może być czysty i elegancki.

5.Alkoholik to ktoś kto pije od rana.   → 5.Alkoholik nie musi pić od rana, wielu zaczyna pić wieczorem.

WPŁYW ALKOHOLU NA RODZINĘ

Choroba alkoholowa niszczy nie tylko osobę uzależnioną. Wywiera ona niszczący wpływ na najbliższe otoczenie alkoholika, a więc na jego rodzinę. Rodzina żyje w ciągłym zagrożeniu i niepewności, brak w niej oparcia, ma niezabezpieczone podstawowe potrzeby: bezpieczeństwa i miłości. Dzieci z rodzin alkoholowych nie mogą prawidłowo rozwijać się emocjonalnie, często za zachowania alkoholika płacą w swoim dorosłym życiu.

 ALKOHOLIZMU NIE LECZY SIĘ :

-          lekarstwami

-          przysięgami i obietnicami

-          wszyciem esperalu

LECZENIE CHOROBY ALKOHOLOWEJ to wpływanie na zmianę myślenia, odczuwania i zachowania alkoholika poprzez:

-          psychoterapię grupową i indywidualną w Zakładach Służby Zdrowia takich jak: oddziały stacjonarne i ambulatoria dla uzależnionych.

-          udział w grupach samopomocowych (Wspólnota ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW)

 ALKOHOL OSZUKUJE

Bardzo trudno jest namówić alkoholika na leczenie odwykowe. Dlaczego alkoholicy nie chcą się leczyć? Przecież alkohol szkodzi im i ich rodzinie. Problem polega na tym, że alkoholik na skutek picia alkoholu oraz rozwijającej się choroby alkoholowej ma zmienione myślenie. Alkoholik sam siebie oszukuje, podaje wiele powodów swojego picia, minimalizuje picie, obwinia za nie różne osoby. Robi tak, ponieważ ciężko jest mu zmierzyć się z rozmiarem strat, jakie ponosi on i jego rodzina z powodu picia, robi tak, ponieważ ciągle jeszcze chce pić i nie jest gotów, aby coś zmienić w swoim życiu.

 JAK MOŻEMY POMÓC ALKOHOLIKOWI

1.Nie chroń picia alkoholika – nazywaj jego czyny, pokazuj mu, jak picie wpływa na jego życie.

2.Pozwól mu spotkać się bezpośrednio ze skutkami jego picia.

3.Nie bierz za niego odpowiedzialności, nie ukrywaj szkód i wybryków.

4.Nie pij z nim alkoholu, nie ukrywaj przed nim butelek.

5.Nie domagaj się nierealistycznych obietnic dotyczących ograniczenia picia.

6.Wskaż mu drogę do placówki odwykowej.

Opracowanie metodyczne: Anna i Piotr Bakuła „Alkoholizm jest chorobą”

CZYM NIE JEST ALKOHOL?

Wiele osób usiłuje usprawiedliwić swoje picie dorabiając do niego odpowiednią ideologię. Jak jest naprawdę?

Alkohol nie jest środkiem poprawiającym sprawność psychofizyczną

Nawet po niewielkich dawkach alkoholu reakcje kierowców wydłużają się.

Alkohol nie jest lekarstwem na serce

Subiektywna poprawa samopoczucia, jaka następuje po spożyciu "lampki koniaku", jest wynikiem uspokajającego i znieczulającego działania alkoholu. Alkohol powoduje niebezpieczne podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi oraz wystąpienie zmian zwyrodnieniowych w mięśniu sercowym.

Alkohol nie jest lekarstwem na sen

Zaśnięcie po spożyciu alkoholu jest wynikiem toksycznego działania alkoholu na mózg. Sen po alkoholu jest nienaturalny, a czlowiek podczas takiego snu nie wypoczywa w sposób właściwy.

Alkohol nie jest lekarstwem na zdenerwowanie i kłopoty

Chwilowe odprężenie, jakiego doznają niektóre osoby po spożyciu alkoholu, na bardzo krótko odrywa je od problemów życiowych. Problemy pozostają nadal nierozwiązane; nawarstwiają się, komplikują. Osoba wraca do nich po wytrzeźwieniu z jeszcze większym napięciem i niepokojem. Kolejne sięgnięcie po alkohol grozi wystąpieniem mechanizmu "błędnego koła", prowadzącego do uzależnienia.

Wersja XML