Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PRZEMOC W RODZINIE

Jeśli ktoś wobec Ciebie stosuje przemoc – zgłoś się do nas.  Ośrodek Profilaktyki i Wspierania Rodziny w Zdzieszowicach znajduje się przy ul. Chrobrego 18 (pawilon Biedronka). Oferujemy profesjonalną pomoc.

PRZEMOC WOBEC KOBIET

Jeśli jesteś bita przez Twego męża czy partnera, z którym mieszkasz, możesz i powinnaś szukać pomocy. Twój mąż czy partner bijąc Ciebie i Wasze dzieci łamie prawo – popełnia przestępstwo.

Kodeks karny  Art. 207

§ 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

INFORMACJE NA TEMAT PRZEMOCY

→ Co najmniej 95 % przypadków przemocy wśród partnerów dotyczy mężczyzn bijących kobiety.

→ Co trzecie morderstwo w Polsce zdarza się z powodu konfliktu w rodzinie. Najczęstszym narzędziem zbrodni jest nóż kuchenny. Zabija się głównie po pijanemu.

→ Znęcanie się nad kobietami zdarza się we wszystkich kulturach i klasach społecznych, na każdym poziomie dochodów i wykształcenia.

→ Częstotliwość i nasilenie przemocy najczęściej wzrasta z czasem, przeprosiny i chwilowa skrucha sprawcy wcale nie oznaczają, że przemoc się nie powtórzy.

Mylą się Ci, którzy uważają, że :

Mężczyzna jest panem we własnym domu i nikt nie ma prawa wtrącać się w sprawy jego rodziny.

W rzeczywistości:

Bicie jest przestępstwem i nikt nie ma prawa znęcać się nad drugim człowiekiem. To jest także Twój dom. Masz prawo by był wolny od leku i przemocy.

Mylą się ci, którzy uważają, że :

Kobieta, którą bije mężczyzna, sama jest temu winna, prowokuje go, nie umie mu dogodzić, nie zaspokaja jego potrzeb.

W rzeczywistości:

Kobiety bite są pod absurdalnymi pretekstami (np. „płacz dzieci”). Jedyną prawdą jest to, że Twój partner nie umie i nie chce kontrolować swojej agresji. Nawet jeśli uznasz, że ma prawo być zagniewany i niezadowolony, nie ma prawa do bicia. Ty nie jesteś odpowiedzialna za jego zachowanie.

Roli ofiary nie można polubić !

Bicie boli i nikt go nie lubi ! Ty też !

ZAPAMIĘTAJ!

→ Dom, w którym mieszkacie, jest także Twoim domem.

→ Nie tylko Ty jesteś bita w swoim własnym domu, taka sytuacja zdarza się niestety w wielu rodzinach.

→ Nie jesteś winna takiego zachowania Twojego partnera.

→ Nie zasługujesz na takie traktowanie.

→ Masz prawo żądać szacunku dla siebie, nawet wtedy, gdy Wasz związek przeżywa kryzys.

→ Zazdrość objawiająca się fizycznym i moralnym znęcaniem się nad Tobą nie jest potwierdzeniem miłości i przywiązania Twojego partnera.

→ Nawet jeśli bezpośrednim celem agresji jest wyłącznie matka, a dzieci pełnią rolę świadków bicia – one też cierpią.

→ To właśnie Ty powinnaś i musisz walczyć o godne i spokojne życie dla siebie i Twoich dzieci.

→ Bierne czekanie na to, „że coś się zmieni”, niczego nie naprawi, a jest odczytywane wyłącznie jako potwierdzenie Twojej bezsilności i bezkarności dręczyciela, zaś bezkarność zawsze rozzuchwala bijącego.

→ Masz prawo oczekiwać pomocy od powołanych do tego instytucji.

→ Nie jesteś sama, ale decyzję wyjścia z kręgu przemocy musisz podjąć właśnie Ty ! Musisz uczynić najpierw pierwszy krok na drodze do uwolnienia i niezależności. Po nim przyjdą następne.

Telefony pomocowe :

Ośrodek Profilaktyki i Wspierania Rodziny tel. 077 484 60 86

NIEBIESKA LINIA – TELEFON DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE 0 801 12 00 02

TEL. STOP 022 621 35 37

Wersja XML