Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Szanowni mieszkańcy Gminy Zdzieszowice,

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne w Zdzieszowicach informuje, iż w dniu 3 czerwca 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. poz. 1006) zmieniająca brzmienie art. 187a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy, stanowiącego podstawę do wydania przez Radę Ministrów przepisów ustanawiających oraz określających tryb i sposób realizacji rządowego programu „Dobry start”.

W związku z ww. zmianą od 1 lipca 2021 r. realizatorem rządowego programu „Dobry start” zamiast instytucji gminnych i powiatowych będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych i tam należy kierować wnioski o przyznanie ww. świadczenia.
Składanie wniosku o świadczenie „Dobry start” będzie możliwe wyłącznie przez internet, poprzez systemy teleinformatyczne.
Wypłata świadczenia będzie się odbywać w formie bezgotówkowej, na wskazany numer rachunku bankowego.

Wszyscy rodzice od 1 lipca mogą tak jak w ubiegłych latach składać wnioski online: 

Wnioski należy składać do 30 listopada.

Wersja XML