Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2021-09-22 Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na sprzedaż nieruchomości

Działając na podstawie art. 38. ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) Burmistrz Zdzieszowic odwołuje pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Zdzieszowicach, stanowiącej własność Gminy Zdzieszowice, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 2663/6, arkusz mapy 5, obręb Zdzieszowice, o powierzchni 0,3182 ha, w tym Bz-0,3182 ha, jedn. rej. G.2476, dla której Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu prowadzi księgę wieczystą Nr OP1K/00075040/9, wyznaczony na dzień 22 września 2021r. o godz. 900 w budynku Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach, ul. Bolesława Chrobrego 34, w sali nr B-112.

Przyczyną odwołania przetargu jest brak informacji w ogłoszeniu przetargowym o zastrzeżeniu prawa odkupu nieruchomości na okres 5 lat przez Gminę Zdzieszowice.

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach oraz na stronach internetowych: www.zdzieszowice.pl w zakładce Przetargi i www.bip.zdzieszowice.pl w zakładce Ogłoszenia/Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości.

PDF2021-09-22 Ogłoszenie o odwołaniu przetargu

Wersja XML