Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

BIBLIOTECZKA

OŚRODEK PROFILAKTYKI I WSPIERANIA RODZINY

ul. Chrobrego 18  Zdzieszowice

zachęca do korzystania z zasobów bibliotecznych.

Oferujemy literaturę z zakresu:

- uzależnień (od alkoholu, narkotyków, programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, współuzależnienie, DDA)

- pomocy pedagogicznej dzieciom z zaburzeniami zachowania, agresywnym, z ADHD, z trudnościami szkolnymi (dla nauczycieli, wychowawców przedszkolnych, pedagogów, rodziców)

- przemocy

- rozwoju osobistego (rozwijania umiejętności społecznych, radzenie sobie z problemami życiowymi)

- problemów małżeńskich

- psychologii (terapie, wypalenie zawodowe, pomoc psychologiczna, socjoterapia)

Udostępniamy następujące czasopisma:

- Remedium (profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia)

- Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia

- Niebieska Linia (dwumiesięcznik poświęcony problematyce przemocy)

- Dziecko Krzywdzone

- Świat Problemów (miesięcznik poświęcony profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych)

- Karan (magazyn poświęcony promocji zdrowia, profilaktyce narkomanii)

Wersja XML