Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ważny komunikat

W dniu 5 listopada 2021 r. (piątek) tylko do godz. 10:00 będzie możliwe złożenie w Urzędzie wniosku o wydanie dowodu osobistego oraz odebranie dowodu osobistego z uwagi na zablokowanie dostępu do Rejestru Dowodów Osobistych dla urzędników.

Powyższe wynika z konieczności zapewnienia bezpiecznego wdrożenia z dniem 7 listopada 2021 r. rozwiązań technicznych, umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców.

Od poniedziałku 8 listopada ponownie będzie można złożyć wniosek. Będzie to wymagało osobistej wizyty, co wynika z konieczności pobierania odcisków palców oraz składania odręcznego podpisu, którego odzwierciedlenie będzie zamieszczone w warstwie graficznej dowodu osobistego.

Brak opisu obrazka

Wersja XML