Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kampania „16 Dni Bez Przemocy”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach informuje, że w dniach od 25.11.2021 r. do 10.12.2021 r. realizowana jest ogólnopolska kampania „16 Dni Bez Przemocy”.

Tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej oraz inne instytucje realizujące procedurę „Niebieskie Karty”, tj. Policja, służba zdrowia, placówki oświatowe oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizują zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach informuje, iż pomoc psychologiczna i terapeutyczna dla osób i rodzin doznających przemocy, w sytuacjach kryzysowych i innych świadczona jest codziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00 przez Ośrodek Profilaktyki i Wspierania Rodziny.  TELEFON: 77 484 60 86

W powiecie Krapkowickim udzielana jest bezpłatna pomoc prawna dla osób doznających przemocy w rodzinie i ich rodzin w formie poradnictwa indywidualnego, pomagając w rozwiązywaniu problemów życiowych.  Zapisu na ww. poradę prawną należy dokonać: osobiście w siedzibie Centrum w  Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, pok. 204, piętro II lub telefonicznie pod nr telefonu 77 44 67 118, 77 44 66 015, w godzinach od 7:30 do 15:30 (osoba do kontaktu  - pracownik socjalny Barbara Wiertelak - tel. 77 44 67 118).

Ponadto informujemy, że Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" prowadzi całodobowy telefon dla osób doznających przemocy domowej i świadków przemocy - 800 12 00 02. Działa także poradnia e-mailowa: 
W poniedziałki w godz. od 13:00 do 15:00 można także skontaktować się z psychologiem korzystając z komunikatora Skype (pogotowie.niebieska.linia). Z pomocy z wykorzystaniem Skype mogą korzystać także osoby posługujące się językiem migowym.

Przypadki przemocy w rodzinie a zwłaszcza wobec dzieci można zgłaszać również w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach TELEFON: 77 474 97 01

Warto również zapoznać się z informacjami umieszczonymi na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl/content/plan-awaryjny-przemoc-domowa-pomoc-w-epidemii

Pomocne numery telefonu:

Bezpłatne aplikacje mobilne (Apple Store i Google Play)

 

 

             

Wersja XML