Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wydłużonym terminie zamknięciu przejazdu kolejowo-drogowego w Rozwadzy

Wykonawca w ramach realizacji zadania inwestycyjnego „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kędzierzyn Koźle – Opole Zachodnie”, w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi zgłasza wydłużenie zamknięcia przejazdu kolejowo – drogowego w km 11,772 L136 w ciągu drogi powiatowej nr 1444 O (ul. Św. Anny w miejscowości Rozwadza) - przejazd zamknięty dla ruchu drogowego.

Przewidywany czas otwarcia przejazdu:

07.12.2021, godz. 08:00

Wersja XML