Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2022-03-08 Ogłoszenie o pierwszym pisemnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zdzieszowice, obejmującej działkę nr 1386 w Zdzieszowicach, na cele rolne

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa nieruchomości gruntowej niezabudowanej, obejmującej działkę ewidencyjną nr 1386, z arkusza mapy 11, położonej w Zdzieszowicach, o powierzchni 0,9431 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu prowadzi księgę wieczystą nr OP1K/00071006/1.

W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Zdzieszowice, działka nr 1386 oznaczona jest symbolem Rp - tereny upraw rolnych - polowych - strefa ochronna zakładów koksowniczych.

PDF2022-03-08 Ogłoszenie o przetargu

Wersja XML