Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2022-03-08 Ogłoszenie o pierwszym pisemnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zdzieszowice, obejmującej działkę nr 1927/5 w Zdzieszowicach, na cele rolne

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa nieruchomości gruntowej niezabudowanej, obejmującej działkę ewidencyjną nr 1927/5, z arkusza mapy 15, położonej w Zdzieszowicach, o powierzchni 0,5634 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu prowadzi księgę wieczystą nr OP1K/00036498/9.

W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Zdzieszowice, działka nr 1927/5 oznaczona jest symbolem Rp - tereny upraw rolnych - polowych.

PDF2022-03-08 Ogłoszenie o przetargu

Wersja XML