Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2021r.

PDFSprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zdzieszowice za 2021 r.

PDFObjaśnienia do wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2021 r.

PDFSprawozdanie z wykonania dotacji na zadania zlecone za 2021 r.

PDFSprawozdanie o wydatkach z wykonania zadań zleconych za 2021 r.

PDFSprawozdanie z realizacji zadań gminy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2021 r.

PDFSprawozdanie z wykorzystania środków zaplanowanych do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego za 2021 r.

PDFSprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej za 2021 r.

PDFSprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2021 Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach

PDFSprawozdanie z wykonania budżetu jednostek oświatowych za 2021 r. obsługiwanych przez Biuro Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach

PDFSprawozdanie z wykorzystania środków finansowych za 2021 r. na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Zdzieszowice

PDFInformacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zdzieszowice

PDFStopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wersja XML