Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkania konsultacyjne Planu zrównoważonej mobilności Aglomeracji Opolskiej

Szanowni Państwo!
Rozpoczynamy ostatni etap konsultacji społecznych dotyczących Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla Aglomeracji Opolskiej oraz powiązanej z nim oceny Prognozy oddziaływania na środowisko.
Spotkania dla mieszkańców gmin Aglomeracji Opolskiej odbędą się pomiędzy 9 a 11 maja 2022r.
Spotkanie on-line przeznaczone dla mieszkańców gmin: Krapkowice, Gogolin, Strzeleczki, Walce, Zdzieszowice, Izbicko odbędzie się 11 maja 2022r. w godzinach 17:30-19:30 w formie zdalnej na platformie Zoom. W trakcie spotkań zaprezentowany zostanie projekt Planu mobilności wypracowany na podstawie opinii zebranych podczas wcześniejszych etapów konsultacji społecznych. Uczestnicy będą mogli też zadawać pytania i zgłaszać uwagi za pomocą czatu, będzie można omówić wątpliwości związane z wypełnianiem e-formularza, który służyć będzie do zgłaszania uwag do Planu przez kolejny miesiąc.

W spotkaniach wezmą udział przedstawiciele Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska oraz firmy TRAKO Projekty Transportowe, odpowiedzialnej za przygotowanie dokumentu.

Do udziału w e-spotkaniu będzie potrzebny komputer albo smartfon, który ma połączenie z internetem. Przydadzą się również słuchawki lub głośniki. Na spotkania nie trzeba rejestrować się wcześniej, wystarczy dołączyć, korzystając z linku:
https://us02web.zoom.us/j/89056185600?pwd=d2pRcVA0U2RFdWFhUHNTRjVhQ0MyQT09
Identyfikator spotkania: 890 5618 5600
Kod dostępu: 522624

Plan mobilności wraz z dokumentami mu towarzyszącymi mogą Państwo pobrać na stronie internetowej Stowarzyszenia Aglomeracji Opolskiej (www.aglomeracja-opolska.pl, zakładka MOBILNA AO) od 6 maja 2022 r. (piątek).
Zapraszamy do udziału w spotkaniach!

Wersja XML