Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2022-05-04 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Zdzieszowicach

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2021r. poz. 1899/, w związku z Uchwałą Nr XX1V/211/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 września 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Zdzieszowicach, Burmistrz Zdzieszowic podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący poniższą nieruchomość gruntową, przeznaczoną do sprzedaży

PDFwykaz nieruchomości

Wersja XML