Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2022-05-09 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa własności do samodzielnego lokalu niemieszkalnego (użytkowego) nr 3 położonego w budynku wielolokalowym w Zdzieszowicach Plac 1 Maja 12, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust 1, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 202 lr. poz. 1899/, w związku z Uchwałą Nr XXXV111/261/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 31 maja 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Zdzieszowicach, Burmistrz Zdzieszowic ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności do samodzielnego lokalu niemieszkalnego (użytkowego) nr 3 położonego w budynku wielolokalowym w Zdzieszowicach Plac 1 Maja 12, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej

PDF2022-05-09 Ogłoszenie o przetargu

Wersja XML