Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XLV/358/2022 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 19 maja 2022r.

w sprawie uchwalenia aktualizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zdzieszowice na lata 2015 – 2032”

PDFXLV/358/2022

Wersja XML