Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

I Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach III kadencji

W dniu 13 czerwca 2022 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach odbyła się I Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach III kadencji.

Podczas sesji radni złożyli ślubowanie, po którym Burmistrz Zdzieszowic Pani Sybila Zimerman wraz z Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Zdzieszowicach Panem Zbigniewem Józefiokiem pogratulowali wszystkim radnym objęcia mandatu i życzyli zaangażowania, wytrwałości oraz satysfakcji z podejmowanych działań na rzecz społeczności lokalnej.

Następnie radni wybrali spośród siebie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza rady.

Na Przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach radni wybrali Julię Lipniak, Wiceprzewodniczącą została Weronika Stawczyk, a Sekretarzem Monika Bonk.

Skład Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

 1. Julia Lipniak – Przewodnicząca (okręg: ZS Zdzieszowice)
 2. Weronika Stawczyk – Wiceprzewodnicząca (okręg ZS Zdzieszowice)
 3. Monika Bonk – Sekretarz (okręg: PSP 1 Zdzieszowice)
 4. Tomasz Hryczyński – radny (okręg ZS Zdzieszowice)
 5. Laura Kowalczyk – radna (okręg: PSP 3 Zdzieszowice)
 6. Michał Lis – radny (okręg: PSP 2 Zdzieszowice)
 7. Paulina Patla – radna (okręg: PSP 3 Zdzieszowice)
 8. Brian Pogoda – radny (okręg: PSP 3 Zdzieszowice)
 9. Olivier Sojka – radny (okręg: PSP Żyrowa)
 10. Hanna Szynalik – radna (okręg ZS Zdzieszowice)

Wszystkim Radnym Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach gratulujemy i życzymy sukcesów w podejmowaniu inicjatyw na rzecz organizacji aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Wersja XML