Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ostatnie dni na złożenie deklaracji w ramach Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel/zarządca budynku zobowiązany jest złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw (kocioł na paliwo stałe, gazowe, elektryczne, kominek, koza, bojler do podgrzewania ciepłej wody, sieć ciepłowniczą, pompę ciepła, kolektory słoneczne, itd.) należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację:

DEKLARACJE NALEŻY ZŁOŻYĆ DO DNIA 30.06.2022 R.

Za brak złożenia deklaracji grozi grzywna nałożona w drodze mandatów karnych (zgodnie z Kodeksem postępowania w sprawach o wykroczenia).

Deklarację można złożyć:

Infolinia CEEB - 22 295 51 28

Wersja XML