Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory Przewodniczącego Zarządu Osiedla Piastów II

W dniu 28 czerwca 2022 r. odbyło się Zebranie Wyborcze Mieszkańców Osiedla Piastów II, na którym wybrano nowego Przewodniczącego Zarządu Osiedla.

Na pełnienie funkcji Przewodniczącego zgodziła się kandydować jedna osoba - Pani Patrycja Czarnecka.

Innych kandydatur nie zgłoszono.

W głosowaniu tajnym przeprowadzonym przez Komisję Skrutacyjną wzięło udział 29 mieszkańców Osiedla Piastów II.

Na kandydaturę Pani Patrycji Czarneckiej oddano następującą ilość głosów:
- na „tak” – 29 głosów,
- na „nie” – 0 głosów.

W związku z wyborem Przewodniczącego Zarządu Osiedla, poniżej przedstawiamy obecny skład Zarządu Osiedla Piastów II:
    1. Patrycja Czarnecka – Przewodnicząca Zarządu Osiedla
    2. Robert Bącalski – Członek Zarządu Osiedla
    3. Katarzyna Maćkowska– Członek Zarządu Osiedla
    4. Kacper Nowicki – Członek Zarządu Osiedla
    5. Grzegorz Ruciński – Członek Zarządu Osiedla

Piastow_II.jpeg

Wersja XML