Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach - 15.09.2022

Na podstawie § 27 Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach stanowiącego załącznik do uchwały Nr XX/156/2016 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach i nadania jej "statutu" (Dz. Urz. Woj. Op. Poz. 845, z 2018 r. poz. 2304, z 2020 r. poz. 277, z 2021 r. poz. 3434) zwołuję II Sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach.

Sesja odbędzie się w dniu 15 września 2022 r. o godz. 13:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach.

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski o zmianę porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z I Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach.
 4. Złożenie sprawozdania z okresu międzysesyjnego.
 5. Wolne wnioski i informacje.
 6. Zakończenie II Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej.

 

Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miejskiej

Julia Lipniak

Wersja XML