Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

III rata opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Przypominamy, że w dniu 30 września 2022 r. mija termin na wniesienie III raty opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W przypadku niezapłacenia jej w terminie, przedsiębiorca ma 30 dni na uregulowanie tej opłaty powiększonej o 30%.

Opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych można wpłacić przelewem na konto B.S. Zdzieszowice 44 8883 1015 2002 00 1059100001                                                      

Niedokonanie wpłaty w wymaganej wysokości w w/w terminie wyznaczonym przez ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (niezależnie od przyczyn), skutkuje wygaśnięciem zezwolenia. Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygaśnie z powodu niedokonania opłaty będzie mógł wystąpić z nowym wnioskiem nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu dotychczasowego zezwolenia.                                      

 

Wersja XML