Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców

Zadanie: Utworzenie procedury zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej

Zasada: partycypacji

Nazwa i symbol zadania: Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców (3.6).

Celem zadania jest umożliwienie większej aktywności i uczestnictwa mieszkańców w działaniach na rzecz gminy poprzez stworzenie prawnych podstaw (w ramach prawa lokalnego) do podejmowania przez mieszkańców inicjatyw uchwałodawczych.

Efekt wykonania zadania:

Uwaga! - Dokument jest w formacie Adobe Acrobat - *.pdf)

Wersja XML