Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników urzędu gminnego

Zadanie: Wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników urzędu.

Zasada: Przeciw korupcji.

Nazwa i symbol zadania: Wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach (2.1).

Cel zadania: Wypracowanie  jednolitych kryteriów postępowania pracowników Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach opartych na podstawowych wartościach  etycznych tj. uczciwości, lojalności, prawości, wiarygodności, profesjonalizmie i poszanowaniu ludzi.

Opis wykonania zadania:

Powołanie zespołu odpowiedzialnego za realizacje zadania - Zarządzenie Burmistrza Nr 18/05 z dnia 9 maja 2005 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach zespołów zadaniowych do wykonywania zadań przyjętych do realizacji w ramach akcji społecznej "Przejrzysta Polska" w składzie:

 1. Brygida Bukowiska
 2. Sybilla Zimerman
 3. Kazimiera Magiera
 4. Joanna Paciorek
 5. Joanna Buska-Gnoińska

W dniu 28 lipca 2005r. na naradzie pracowniczej podjęto następujące ustalenia:
Pracownicy wypowiedzieli się na temat zasad jakie powinien zawierać kodeks.
Powołano zespół,  który ma za zadanie zebrać i opracować w formie pisemnej wszystkie proponowane przez pracowników postanowienia do Kodeksu Etycznego. Tak opracowany projekt kodeksu otrzymał każdy pracownik aby mógł szczegółowo zapoznać się z jego postanowieniami oraz wnieść ewentualne poprawki czy zmiany .Poprawki i zmiany mogą być wnoszone również anonimowo. Czas do naniesienia zmian i poprawek ustalono do 4 sierpnia 2005r. Na naradzie pracowniczej w dniu 4 sierpnia 2005r. odczytano pełny tekst kodeksu zawierający wszystkie postulowane przez pracowników ustalenia. Pracownicy nie wnieśli już żadnej zmiany do odczytanej wersji projektu. Pracownicy podpisali oświadczenia o zapoznaniu się z postanowieniami zawartymi w kodeksie i zobowiązali się do ich przestrzegania. Oświadczenia te zostały wpięte do akt osobowych pracowników. Z treścią kodeksu zapoznano Burmistrza Zdzieszowic.

Pełny tekst Kodeksu Etycznego Pracowników Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach jest dostępnych na stronach internetowych:

lub w wersji papierowej na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach

Wersja XML