Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opracowanie opisu usług świadczonych w samorządzie

Zadanie: Opracowanie opisu usług świadczonych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach

Zasada: Przejrzystości

Nazwa i symbol zadania: Opracowanie opisu usług świadczonych w samorządzie (1.1).

Cel zadania: ułatwienie mieszkańcom dostępu do usług świadczonych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach

Ramy organizacyjne przedsięwzięcia:

Powołano zespól zadaniowy ( Zarządzenie Burmistrza Nr 18/05z dnia 9 maja 2005r. w sprawie powołania w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach zespołów zadaniowych do wykonywania zadań przyjętych do realizacji w ramach akcji społecznej „Przejrzysta Polska” w składzie:

 1. Kazimiera Magiera
 2. Sybilla Zimerman
 3. Zdzisława Krukowska
 4. Ryszard Porebski
 5. Artur Gasz
 6. Urszula Orzędowska
 7. Teresa Wieczorek

Podział zadań w ramach realizacji projektu:

Wybór kanałów dystrybucji:

Przygotowanie i przeprowadzenie akcji informacyjnej:

Wdrożenie procedury aktualizacji:

Ocena funkcjonowania kart usług:

Wersja XML