Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opracowanie krótkiego materiału przybliżającego mieszkańcom istniejący w gminie aktualny strategiczny dokument rozwojowy

Zadanie: Opracowanie krótkiego materiału przybliżającego mieszkańcom istniejący w gminie aktualny strategiczny dokument rozwojowy

Zasada: przewidywalności

Nazwa i symbol zadania: Opracowanie krótkiego materiału przybliżającego mieszkańcom istniejący w gminie aktualny strategiczny dokument rozwojowy (4.1).

Zadanie polega na opracowaniu krótkiego materiału, w którym mieszkańcy zostaną skutecznie poinformowani o głównych założeniach rozwojowych miasta. Podstawą do opracowania materiału jest aktualny dokument planistyczny – Plan Rozwoju Lokalnego.

Opis wykonania zadania:

 1. Przyjęto harmonogram realizacji zadania.
 2. Ustalono, że podstawą do opracowania informacji dla mieszkańców będzie istniejący dokument planistyczny Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Zdzieszowice na lata 2004-2006 przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXI/134/04 z dnia 1 lipca 2004 r w sprawie uchwalenia PRL.
 3. Określono warunki jakie musi spełnić poprawna informacja.
 4. Przygotowano projekt broszury informacyjnej.
 5. Przekazanie mieszkańcom broszurki informacyjnej.

     Realizacja zadania powierzona została Pani Joannie Buska-Gnoińska – Zarządzeniem Burmistrza Zdzieszowic nr 18/2005 z dnia 9 maja 2005 roku.

     Materiał przybliżający mieszkańcom Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Zdzieszowice na lata 2004-2006  został umieszczony na stronie internetowej gminy.

PDFRaport o stanie miasta i gminy Zdzieszowice
PDFPlan Rozwoju Lokalnego w pytaniach i odpowiedziach
PDFZarządzenie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wprowadzenia procedury aktualizacji i monitorowania strategii - Plan Rozwoju Lokalnego
PDFAnkieta - Propozycje zadań do Planu Rozwoju Lokalnego

     Krótki raport na temat sposobów przekazywania mieszkańcom materiału przybliżającego strategiczny dokument rozwojowy (poza zamieszczeniem tekstu na stronie )

Wersja XML