Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ochrona Środowiska w Gminie Zdzieszowice

6 lutego 2009 r. w hotelu Sofitel Victoria w Warszawie odbyła się Gala Laureatów i Wyróżnionych Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”, podczas której ogłoszeni zostali Laureaci i Wyróżnieni X jubileuszowej Edycji Konkursu.

Wśród laureatów jubileuszowej edycji konkursu była Gmina Zdzieszowice. Wyróżnienie odebrał Burmistrz Zdzieszowic Pan Dieter Przewdzing.

Kategoria: SAMORZĄD PRZYJAZNY ŚRODOWISKU:

Podkategoria: Gmina Przyjazna Środowisku.

Osiągnięcia Gminy Zdzieszowice w latach 2008 – 2009:

Kompleksowa ochrona wszystkich elementów środowiska naturalnego jest priorytetowym zadaniem Gminy Zdzieszowice. 

W latach 2008 – 2009 r.

Efekt ekologiczny związany ze zgłaszanym przedsięwzięciem.

Wersja XML