Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Jasiona

Jasiona - położona jest w połowie drogi z Gogolina na Górę Świętej Anny. Jest najstarszą wsią w zdzieszowickiej gminie. Pierwsze ślady osadnictwa na terenie Jasiony pochodzą z okresu wpływów rzymskich tj. pierwszych wieków naszej ery. Zostały one odkryte przypadkowo w 1971 roku. W dokumentach historycznych wieś wzmiankowana jest po raz pierwszy w 1285 roku jako Jassona, a jej nazwa pochodzi od nazwy gatunku drzewa jesion. Jednak pierwsze ślady osadnictwa na tym terenie pochodzą z okresu wpływów rzymskich, tj. pierwszych wieków naszej ery. W centrum wsi znajduje się neobarokowy kościół parafialny pw. św. Marii Magdaleny, najcenniejszy obiekt zabytkowy architektury gotyckiej na Śląsku Opolskim i w gminie Zdzieszowice. Przez długie lata stanowił on parafię nie tylko dla mieszkańców Jasionej, Żyrowej, Oleszki, Dąbrówki i Zakrzowa, ale i Obrowca, Rozwadzy oraz Krępnej.

Brak opisu obrazka

Jasiona z lotu ptaka.

W obecnym kształcie jasiońska świątynia została wzniesiona w 1911 roku przez parafian i właściciela żyrowskiego pałacu Johannesa von Francken-Sierstorpff. Jednak jej początki datuje się na wiek XIV. Świadczy o tym ocalały fragment poprzedniej świątyni, zbudowanej z kamienia łamanego. Mowa tu o pierwotnym, dwuprzęsłowym prezbiterium, służącym obecnie za boczną kaplicę. Wnętrze prezbiterium nakryte jest sklepieniem krzyżowo – żebrowym z gładkimi zwornikami.  Profilowane żebra sklepienia spływają w narożach na wsporniki z wizerunkami głów ludzi i zwierząt, a między przęsłami na wsporniki hermowe. Na ścianach zachowała się polichromia gotycka z II połowy XIV stulecia, odsłonięta spod późniejszych warstw w 1912 roku, przestawia ona cykl pasyjny. Spośród tych 600 – letnich malowideł wyróżniają się zwłaszcza dwie kompozycje: Ukrzyżowania i Sądu Ostatecznego. Znajdują się one w kręgu wpływów czeskich I połowy XIV wieku. W kościele dominuje barokowy wystrój. Na ostrym zakręcie wsi, przy rozdrożu, prowadzącym z Jasionej do Krępnej istnieje niewielka, murowana kapliczka z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej. Natomiast na wyjeździe ze wsi w kierunku Zakrzowa, zlokalizowana po lewej stronie jest kapliczka dziękczynna św. Teresy od Dzieciątka Jezus, wzniesiona przez mieszkańca wsi za szczęśliwy powrót z I wojny światowej.

Brak opisu obrazka

Neobarokowy kościół p.w. św. Marii Magdaleny

Warto zobaczyć:

w Domu Rekolekcyjnym na Helioszu z przepięknym ogrodem – arboretum.

Brak opisu obrazka

Zachód słońca nad Jasioną.

Wersja XML