Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Krępna

 

Krępna – usytuowana jest po prawej stronie rzeki Odry, 5 kilometrów od Zdzieszowic. Nazwa tej miejscowości po raz pierwszy pojawia się ok. 1300 roku jako Crampna w Księdze uposażeń biskupów wrocławskich w związku z uiszczaniem dziesięciny na rzecz kościoła w Otmęcie, zaś jej pochodzenie wiąże się ze staropolskim słowem krępa, które oznacza suchą wyniosłość, sterczącą ponad moczarami. Ludzie osiedlali się w tym miejscu już w epoce neolitu (ok. 4000-1800 r. p.n.e.), co związane było z życiodajną rzeką Odrą i dawnym szlakiem handlowym, łączącym Koźle z Opolem. Na przestrzeni wieków nazwa wsi zmieniała się, najpierw na Kampa w 1687 roku, potem – w 1845 roku na Krempa, która funkcjonowała aż do 1936 roku. W latach 1936-1945 przyjęła brzmienie niemieckie Ambach. Obecna jej forma obowiązuje od 1949 roku, choć w języku potocznym mieszkańcy często używają formy Krampa.


Brak opisu obrazka

Krępna z lotu ptaka.

Współczesna Krępna to mała, spokojna wieś położona w swej zasadniczej części po obu stronach drogi wojewódzkiej 423, prowadzącej z Kędzierzyna - Koźla do Opola. Z dawnych czasów nie zachowało się zbyt wiele zabytkowych budowli. Wyjątek stanowią jedynie nieliczne przykłady budownictwa wiejskiego z XIX wieku, z zachowanym charakterystycznym dla tych ziem, układem domu mieszkalnego i budynków gospodarczych.

W centrum wsi podziwiać możemy:

- wiejską kapliczkę wybudowaną w stylu neoromańskim licząca ok.150 lat,
- starą część budynku szkoły podstawowej,
- budynek dawnej remizy straży pożarnej.
Do zabytków zaliczyć możemy również starą śluzę na Odrze.

W latach osiemdziesiątych XX wieku ks. Józef Jureczek zainicjował i prowadził budowę od podstaw kościoła pod wezwaniem Apostołów Piotra i Pawła. Po zakończeniu budowy kościoła, ówczesny dyrektor Józef Kaletta zainicjował i prowadził rozbudowę istniejącego budynku szkoły podstawowej. Kościół i szkoła powstały dzięki zgodnemu wysiłkowi mieszkańców wsi, którzy wykonali większość prac przy obu obiektach.

Brak opisu obrazka

Kościół w Krępnej.

Co jeszcze warto zobaczyć ?

W południowej części wsi rozciągają się malowniczo położone stawy, dawne wyrobiska po kopalniach żwiru, znane bardzo szeroko dzięki swoim walorom wędkarskim oraz jako miejsca sobotnio-niedzielnego wypoczynku mieszkańców okolicznych miejscowości. Będąc w rejonie Odry, zobaczymy elektrownię wodną, wybudowaną na początku XXI wieku.
Każdego roku, w ostatnim tygodniu karnawału, możemy uczestniczyć w obrzędzie „wodzenia niedźwiedzia”. To stare widowisko kultywowane jest w Krępnej od przeszło 100 lat.

 

Brak opisu obrazka

Łabędzie nad Odrą w Krępnej. 

Wersja XML