Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odnowa Wsi Opolskiej

Program Odnowy Wsi w województwie opolskim istnieje od roku 1997 i jest największym oraz najdłużej działającym w Polsce regionalnym programem aktywizacji wiejskich społeczności lokalnych. W jego ramach, po raz pierwszy w kraju, wdrożono metodykę budowania przez sołectwa strategii rozwoju.
Do programu przystąpiło około 60% sołectw województwa (603 sołectwa na koniec 2008r.) z 68 gmin regionu. Wiele z nich to dziś wsie sukcesu, w których dzięki oddolnemu zaangażowaniu mieszkańców, przy wsparciu samorządu gminnego, ożywiono życie społeczno kulturalne. Wsie wyróżnia nie tylko ład i estetyka, ale przede wszystkim imponują one wewnętrznym zorganizowaniem, śmiałymi zamierzeniami i niepowtarzalnym tematem przewodnim rozwoju.
Ponad dziesięć lat funkcjonowania programu i upowszechnianie jego doświadczeń, spowodowało, iż stał się on jednym z wyróżników regionu. Pojęcie Odnowy Wsi kojarzone jest z Opolszczyzną, a opolski program Odnowy Wsi ma następców w województwach dolnośląskim i śląskim.
W naszej Gminie do Programu Odnowy wsi należą 3 sołectwa:

Januszkowice
Sołectwo uczestniczy w Programie Odnowy Wsi od roku 2008. W Konkursie "Piękna Wieś Opolska 2008" Januszkowice otrzymało wyróżnienie w kategorii "Najlepszy Start w Odnowie Wsi". Koordynująca Program Grupa Odnowy Wsi Januszkowice i Rada Sołecka zmierza do zwiększenia zainteresowania mieszkańców sprawami sołectwa aby nakłonić mieszkańców do podjęcia działań na rzecz lokalnej wspólnoty. Najważniejsze decyzje dotyczące miejscowości zapadają na zebraniach wiejskich, w których uczestniczą mieszkańcy reprezentujący różne grupy społeczne i wiekowe, postulujący różne potrzeby i pomysły.

Brak opisu obrazka

Przedstawiciele Sołectwa odbierają nagrodę w konkursie "Piękna Wieś Opolska 2008"

Brak opisu obrazka

Komisja konkursowa w Januszkowicach

 Rozwadza
Jest aktywnym uczestnikiem Programu Odnowy Wsi od roku 2008. W konkursie „Piękna Wieś Opolska 2009” Rozwadza otrzymała nagrodę specjalną Marszałka Województwa Opolskiego. W uzasadnieniu napisano: „za umiejętność współdziałania i wykorzystania potencjału znajdującego się w sołectwie”. Mottem Grupy Odnowy Wsi Rozwadza, która koordynuje wszelkie działania związane z Odnową Wsi jest hasło „Wieś zintegrowana – wsią przyszłości”.

Brak opisu obrazka

Komisja konkursu "Piękna Wieś Opolska 2009" w Rozwadzy

Brak opisu obrazka

Przedstawiciele sołectwa oprowadzają członków KomisjiŻyrowa
To sołectwo najdłużej, bo od 1997 roku,  działające w Programie Odnowy Wsi. W roku 2002 Żyrowa zdobyła tytuł „Najpiękniejsza Wieś Opolska 2002”, dwa lata później została laureatem „Europejskiej Nagrody Odnowy Wsi 2004” a w roku 2008 w ramach konkursu „Piękna Wieś Opolska 2008” uzyskała wyróżnienie w prestiżowej kategorii „Wieś przyszłości”. Zwiększenie atrakcyjności wsi Żyrowa poprzez promocję dziedzictwa historyczno – kulturowego i przyrodniczego to podstawowe wyzwanie i plan działania dla Stowarzyszenia „Nasze Dziedzictwo” kierującego Programem Odnowy Wsi w Żyrowej.

Brak opisu obrazka

Przedstawiciele Żyrowej odbierają nagrodę "Wieś przyszłośći"

Brak opisu obrazka

Kamień wraz z tablicą upamiętniającą osiągniecia Żyrowej w Odnowie Wsi

Wersja XML