Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej.

W skrócie:

W celu otrzymania zwrotu podatku akcyzowego producent rolny będący posiadaczem lub współposiadaczem użytków rolnych na terenie gminy Zdzieszowice powinien w terminie od:

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2013 r. wynosi
81,70 zł * ilość ha użytków rolnych

Wniosek wraz z załącznikami nie podlega opłacie skarbowej. W terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku Burmistrz wyda decyzję administracyjną, w której określa kwotę zwrotu podatku akcyzowego. Pieniądze wypłacane będą w terminach:

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 
Dodatkowe informacje można uzyskać na s
tronie internetowej ministerstwa rolnictwa oraz w pokoju nr A-108 Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach lub pod numerem telefonicznym: 77-40-64-440 lub 77-40-64-442 

Wniosek: PDFWniosek

Wersja XML