Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

Odpady wielkogabarytowe to przede wszystkim meble i sprzęt AGD i RTV dużych rozmiarów (lodówki, pralki, piece kuchenne, komputery itp.) oraz stare opony. Wymagają one czynności demontażowych, które pozwolą na wydzielenie z nich części przydatnych do recyklingu oraz usunięcie elementów niebezpiecznych. Podczas demontażu następuje również zmniejszenie objętości odpadów przed ich składowaniem na składowisku odpadów.
 

Z posesji na terenie miasta Zdzieszowice ZBIERANE BĘDĄ BEZPŁATNIE
05.12.2009 r.   od godz. 9.00 do 16.00

Z posesji na terenie sołectw Gminy Zdzieszowice ZBIERANE BĘDĄ BEZPŁATNIE
12.12.2009 r.   od godz. 9.00 do 16.00


1.Odpady wielkogabarytowe prosimy wystawiać do godz. 8.00 przed posesje i punkty do selektywnej zbiórki odpadów w miejscach umożliwiających łatwy dojazd samochodów.
2.UWAGA:  W dniu zbierania odpadów wielkogabarytowych nie będą zbierane odpady komunalne stałe.ORGANIZATORZY:

VEOLIA Usługi dla Środowiska                                                                  
Oddział w Krapkowicach – tel. 077/4661514

Urząd Miejski w Zdzieszowicach
tel. 077/4064453


 

Wersja XML