Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przedsiębiorczość

OGŁOSZENIE

 

W dniu 9 marca 2005 w budynku Starostwa Krapkowickiego odbędzie się bezpłatne szkolenie organizowane przez Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości”,  Regionalną Instytucję Finansującą oraz Euro Info Centre w Opolu.

 

Szkolenie ma charakter otwarty, skierowane jest do przedsiębiorców z terenu powiatu krapkowickiego. Przeprowadzone zostaną  praktyczne warsztaty dotyczące wypełniania wniosków do programu Sektorowy Program Operacyjny – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw działania 2.1–  doradztwo  i  2.3 – inwestycje oraz do programu Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego działanie 3.4 na doradztwo i inwestycje. Szkolenie odbędzie się w dniu  9 marca 2005 r. (środa) o godzinie 14.30 w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Kilińskiego 1 w Krapkowicach.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Informacji Europejskiej i Gospodarczej drogą telefoniczną bądź mailową, telefon 4665 997 wew. 342,

adres mailowy: pcieg@powiatkrapkowicki.pl

 

Serdecznie zapraszamy.

...................................................................................................................................................................

Sektorowy Program Operacyjny – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw

Działanie 2.1 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo” skierowane jest do małych i średnich przedsiębiorstw. Celem działania jest zwiększenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez ułatwienie im dostępu do specjalistycznych usług doradczych.

Działanie 2.3 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez inwestycje” skierowane jest do małych i średnich przedsiębiorstw. Celem działania jest zwiększenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez unowocześnienie ich oferty produktowej i technologicznej. W ramach działania wspierane są projekty inwestycyjne małych i średnich przedsiębiorstw dotyczące inwestycji w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.

...................................................................................................................................................................

 

Program Szkolenia

 

godz. 14.30 – powitanie uczestników

 

godz. 14. 35 prezentacje

           

-  programy strukturalne dla sektora MSP – Sektorowy Program Operacyjny - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw” - ogólne omówienie programu

 

- przygotowanie dokumentacji programowej do działania 2.1 doradztwo i 2.3 inwestycje

 

godz. 15.30 przerwa

 

15.45  prezentacje

 

- programy strukturalne dla sektora MSP – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego - ogólne omówienie programu

 

- przygotowanie dokumentacji programowej do działania 3.4 doradztwo i inwestycje

 

17.30 – zakończenie

 

Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości”

w Opolu

Regionalna Instytucja Finansująca

 

Brak opisu obrazka

 

oraz

 

Euro Info Centre

 

Brak opisu obrazka

 

Zapraszają  na szkolenie

 

 

Praktyczne warsztaty dotyczące wypełniania wniosków do Programu Sektorowy Program Operacyjny - Wzrost Konkurencyjno Przedsiębiorstw oraz Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego”

 

 

 

Szkolenia mają charakter otwarty i są bezpłatnie

 

Szczegółowych informacji uzyskać można u koordynatora szkolenia  Joanny Kunickiej

tel. 442 61 46, email joannakunicka@eic.opole.pl, oraz na stronie internetowej www.eic.opole.pl

Wersja XML