Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zagroda Państwa Ireny i Andrzeja Pisczor z Januszkowic w konkursie na najpiękniejszą zagrodę województwa opolskiego.


 

Zagroda Państwa Ireny i Andrzeja Pisczor z Januszkowic w konkursie na najpiękniejszą zagrodę województwa opolskiego.

Brak opisu obrazka

    Irena i Andrzej Pisczor przyjmowali w dniu wczorajszym tj 30.08.2007 r. komisję konkursową oceniającą zagrody zgłoszone do konkursu na najpiękniejsza zagroda wiejska województwa opolskiego. Według regulaminu udział w konkursie może wziąć zagroda na terenie wsi, o obecnych bądź dawnych funkcjach gospodarstwa rolnego (prowadzącego uprawę lub hodowlę), która jest miejscem zamieszkania rodziny oraz pracy przynajmniej jednego z jej członków. Doskonale w te warunki wpisało się gospodarstwo Państwa Ireny i Andrzeja Pisczor z Januszkowic. Właśnie to gospodarstwo zostało wybrane i wytypowane przez panią sołtys Januszkowic Marię Kampa, radną Rady Miejskiej w Zdzieszowicach Monikę Wąsik-Kudla, dyrektor szkoły w Januszkowicach Marię Knop, do reprezentowania Januszkowic w tym konkursie. Powodów tego wyboru naprawdę było wiele i nie sposób wszystkie je tu wymienić.

Brak opisu obrazka

    Komisja miała możliwość nie tylko zobaczenia bardzo ładnej zabudowy, ogrodu, sadu czy gospodarstwa, które z racji bliskiego sąsiedztwa z rzeką Odrą parę razy zostało już podtopione czy wręcz zatopione, ale przede wszystkim poczuła bardzo przyjemną rodzinną atmosferę i kosztowała wspaniałych wypieków Pani Ireny. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną 14 września bieżącego roku. Przypominamy, że w konkursie na najpiękniejszą wieś województwa opolskiego udział wzięło również sołectwo Januszkowice, dlatego z niecierpliwością czekamy na wyniki obu konkursów.

Brak opisu obrazka

Krótka fotorelacja z pobytu komisji konkursowej w Januszkowicach.

 


  Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka
  Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka
  Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka
  Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
  Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka  
  Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka
  Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka
  Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka

Wersja XML