Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie dla beneficjentów małych projektów i innych działań w ramach PROW 2007-2013

W dniu 25.01.2012 r. o godz. 15.30 w Urzędzie Miejskim w Leśnicy odbędzie się spotkanie z beneficjentami przed przyjęciem wniosków do V/2012 naboru w zakresie wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju na działania tj.:
- Małe projekty.
- Odnowa i rozwój wsi,
- Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,
- Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.   
Spotkania przeznaczone jest dla beneficjentów zamieszkałych na obszarze Kraina św. Anny. Zgłoszenia na nr telefonu 77/ 44 67 130 lub 77/ 44 67 131 lub na adres e-mail:  lub

Wersja XML