Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Z A P R O S Z E N I E NA „WIOSENNE SPRZĄTANIE ZDZIESZOWIC”

Burmistrz Zdzieszowic zaprasza wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych, radnych Rady Miejskiej, przedstawicieli samorządów mieszkańców oraz wszystkich  chętnych do udziału w akcji na rzecz czystości i porządku na terenie naszego miasta i gminy.

    Zachęcam wszystkich do aktywnego uczestnictwa w wielkich porządkach na terenie miasta w dniu 24 kwietnia 2010 r.   

Brak opisu obrazka

    Niech czystość naszego otoczenia i dbałość o przyrodę będzie wyrazem szacunku dla naszego regionu.

Burmistrz Zdzieszowic
Dieter Przewdzing
Wersja XML