Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

GMR/06 - Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej

Brak opisu obrazka
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice,
tel.: +48 77 40 64 400, faks: +48 77 40 64 444,
e-mail: um@zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
Numer karty: 
GMR/06
KARTA USŁUGI
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami/.

Wymagane dokumenty

Wniosek strony wraz z uzasadnieniem na jakiej podstawie następuje nabycie bezprzetargowe.

Opłaty

Wolne od opłat

Miejsce załatwienia sprawy Urząd Miejski w Zdzieszowicach ul. Bolesława Chrobrego 34
Referat Gospodarki Mieniem i Rolnictwa pok. A-108
tel. (0-77) 40 64 440 fax (0-77) 40 64 444
godziny pracy: poniedziałek – piątek 7:30 do 15:30
Termin załatwienia sprawy

W zależności od stanu prawnego nieruchomości /czy założona jest księga wieczysta, zachodzi konieczność wydzielenia działki czy przedmiotem zbycia jest cała działka/.

Tryb odwoławczy

Przepisy prawne nie przewidują odwołania

Uwagi i dodatkowe informacje

Brak

Formularze wniosków
i druki do pobrania

PDFwzór wniosku

Usługa jest dostępna elektronicznie

 

Opracował:

Michał Kilisz 2011-05-10

Zatwierdziła:

Sekretarz Gminy Brygida Bukowińska

Wersja XML