Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontrole w 2007 roku

Organ kontrolujący: Wojewoda Opolski (Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu)
Przedmiot kontroli: Wykonywanie przez Burmistrza Zdzieszowic zadania z zakresu wydawania dowodów osobistych jako zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.
Protokół kontroli: PDFWyd_dow_os.pdf

Data: 2007-12-07

Organ kontrolujący: Archiwum Państwowe
Przedmiot kontroli: Ewidencja i stan uporządkowania materiałów archiwalnych Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach.
Protokół kontroli: PDFKontr_problemowa_arch_zakl.pdf
Data:
2007-10-09

Organ kontrolujący: Wojewoda Opolski (Wydział Infrastruktury i Geodezji Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu)
Przedmiot kontroli: Realizacjia zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dotyczących ewidencji działalności gospodarczej.
Protokół kontroli: PDFZad_zlecone_adm_rzadowa.pdf

Data: 2007-10-05

Organ kontrolujący: Archiwum Państwowe
Przedmiot kontroli: Ewidencja i stan uporządkowania materiałów archiwalnych Urzędu Stanu Cywilnego w Zdzieszowicach.
Protokół kontroli: PDFKontr_arch_USC.pdf
Data:
2007-06-29

Organ kontrolujący: Najwyższa Izba Kontroli
Przedmiot kontroli: Powiązania budżetu Gminy Zdzieszowice z budżetem państwa w 2006r.
Protokół kontroli: PDFKontrola_powiazan_bud_Gm_Zdz_z_bud_pan_w_2006r.pdf

Data: 2007-03-14

Organ kontrolujący: Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
Przedmiot kontroli: Kontrola realizacji wybranych uchwał Rady Miejskiej z 2006r.
Protokół kontroli: PDFKontrola realizacji_wybr_uchwal_RM_z_2006r.pdf

Data:
2007-05-29

Organ kontrolujący: Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
Przedmiot kontroliZadanie pn.: "Wykonanie i  eksploatacja windy w budynku Przychodni Zdrowia w Zdzieszowicach przy. ul. Filarskiego i budowy skwerów przy ul. Góra Św. Anny na skrzyżowaniach z ul. Nową i Żyrowską".
Protokół kontroli: PDFKontrola_z_wykon_zad_wyk_i_eksp_windy.pdf
Data: 2007-03-08
 

Wersja XML