Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Plan oraz sprawozdanie z wykonania audytu

Stosownie do zapisów art. 284 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2009 roku, Nr 157, poz 1240) plan audytu oraz sprawozdanie z wykonania audytu stanowią informację publiczną, udostępnioną na wniosek w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie informacji publicznej.

Pobierz wniosek (ODTwniosek.odt).

Wersja XML