Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2005 r.

Projekt budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2005 r.

Zarządzenie Burmisrza Nr 133 z dnia 12 listopada 2004r. w sprawie projektu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2005 r.
PDFZarz.Bur.Nr_133_z_12.11.04r.-proj.budż.na_2005r..pdf

Załączniki:
PDFObjaśnienia_do_proj.budż.na__2005r..pdf
PDFinformacja_o_mieniu_komunalnej.pdf
PDFproj.planu__budżetu__na__2005r._zał.Nr_1.pdf
PDFproj.plan.budż-doch.i_wyd.na_2005r._zał.Nr_2.pdf
PDFproj.planu_doch.i_wyd.zad.zlec.na_2005r.-zał.Nr3.pdf
PDFproj.doch.i_wyd.-poroz.zorg.adm.rząd.zał.4_na_2005r..pdf
PDFwyk.dotacji__dla_inst.kul.w_2005r.-zał.Nr_5.pdf
PDFZestaw.przych.i_wyd.z_GFOŚ_na_2005r.-_zał.nr_6.pdf
PDFproj.planu_środ.specj.na_2005r.zał.Nr_7.pdf
PDFproj.planu_przych.i_wyd.ZGKiM_na_2005r._zał.8.pdf
PDFwyk.dot.cel.dla_stow.i_jed.nie_pub.w_2005r_zał.9.pdf
PDFwykaz_dotacji_dla_j.s.t_na_2005r.zał._Nr_10.pdf

Wersja XML