Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2006 r.

Projekt budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2006 r.

Zarządzenie Burmisrza Nr 217 z dnia 14 listopada 2005r. w sprawie projektu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2006 r.
DOCZarz.Bur.Nr_217_z_14.11.05r.-proj.budż.na_2006r..doc

Załączniki:
DOCproj.uchwały__budżetowej__na_2006r..doc
DOCproj.planu__budżetu__na__2006r._zał.Nr_1.doc
DOCproj.plan.budż-doch.i_wyd.na_2006r._zał.Nr_2.doc
DOCproj.planu_doch.i_wyd.zad.zlec.na_2006r.-zał.Nr3.doc
DOCproj.pl._doch.i_wyd.-por.zorg.adm.rząd._na_2006r.zał.Nr4.doc
DOCproj.-wyk.dotacji__dla_sam.inst.kul.w_2006r.-zał.Nr5.doc

DOCproj.zest.przych.i_wyd.z_GFOŚ_na_2006r.-_zał.nr_6.doc
DOCproj.planu_przych.i_wyd.ZGKiM_na_2006r._zał.7.doc
DOCproj.-wykaz_dotacji_dla_j.s.t_na_2006r.zał.Nr_8.doc
DOCObjaśnienia_do_proj.budż.na__2006r..doc
DOCINFORMACJA_O_MIENIU_KOMUNALNYM.doc

Wersja XML