Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2009r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2009r.
PDFSpr_z_wyk_budz__MiG_Zdziesz_za_2009r.pdf

Objaśnienia do wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2009r.
PDFObjasn_do_wykon_budzetu_MiG_Zdzieszowice_za_2009r.pdf

Sprawozdanie z wykonania dotacji na zadania zlecone za 2009r.
PDFSpr_z_wyk_dotac_na_zad_zle_za_2009r.pdf

Sprawozdanie o wydatkach z wykonania zadań zleconych za 2009r.
PDFSpr_o_wyd_z_wyk_zad_zle_za_2009r.pdf

Sprawozdanie z wykorzystania środków przeznaczonych dla Rad Sołeckich i Samorządów Mieszkańców za 2009r.
PDFSpr_z_wyk_srod_przez_dla_Rad_Sole_i_Sam_Miesz_za_2009r.pdf


Sprawozdanie z wykorzystania środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska za 2009r.
PDFSpr_z_wyk_srod_Gmin_Fund_Ochr_Srod_za_2009r.pdf

Komentarz opisowy do sprawozdania z gospodarowania Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska za 2009r.
PDFKom_opis_do_spr_z_gosp_Gmin_Fund_Ochr_Srod_za_2009r.pdf

Sprawozdanie z udzielonych przez Burmistrza Zdzieszowic zamówień publicznych w 2009r.
PDFSpr_z_udz_przez_Burm_Zdziesz_zam_publ_w_2009r.pdf

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej za 2009r.
PDFSpr_z_wyk_planu_finans_MiGBP_za_2009r.pdf

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji za 2009r. - dział 921 i dział 926
PDFSpr_z_wyk_planu_finans_MGOKSiR_za_2009r.pdf

Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  oraz wykorzystania przyznanej dotacji w 2009r.
PDFSpr_z_dzial_ZGMiK_oraz_wyk_przy_dot_w_2009r.pdf


Sprawozdanie z wykorzystania środków finansowych za 2009r. w dz.851 rozdz.8514
PDFSpr_z_wyk_srod_finan_za_2009r.pdf

Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostek oświatowych za 2009r. obsługiwanych przez Biuro Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach
PDFSpr_z_wyk_budz_jedn_osw_za_2009r._obslu_przez_BA-E_Osw_w_Zdziesz.pdf

Wersja XML