Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2011r.

Projekt uchwały budżetowej został ogłoszony Zarządzeniem Nr Or.S.0151/351/10 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 listopada 2010r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2011r.

Wersja XML